Ragnhild Skagestad

Prosjektleder - Sintef

Liker

Utendørs, Lagidrett, Quiz, Pratsom, Forskning, Barn

Jobb

Jeg jobber på et forskningsinstitutt der vi har fokus på energieffektivitet, CO2 fangst, miljø og hvordan industri kan bli mer miljøvennlig. Det blir en del rapportskriving, møter og diskusjoner og konferanser. Jeg bruker mye mer enn det jeg lærte på skolen, men det jeg lærte der er et fundament som gjør at det er lettere å sette seg inn i ulike problemstillinger. Jeg jobber både alene og med andre, men mest i prosjekter der vi er flere som skal komme frem til nye løsninger. så samarbeid er viktig ! Det beste med jobben er muligheten for å lære nye ting, og bidra med konstruktive forslag i miljødebatten. Og å jobbe sammen med andre, reise og treffe nye mennesker.

Utdanning

Utdanningen var spennende, og litt vanskelig. Særlig matten var krevende, men det som var morsomt var alt det sosiale og at vi fikk prøve oss litt på praktiske oppgaver. Jeg hadde 2 år på befalskole mellom vidergående og NTNU, og det gjorde at jeg hadde fått litt andre erfaringer før jeg begynte.

Om meg

Jeg liker å være sammen med andre, både når jeg trener og ellers. Jeg har 2 små barn, så mye av tiden går til å være med de og kjøre/følge til aktivtieter. Jeg kommer fra Bergen- men trives veldig godt i Porsgrunn likevel ?