Randi Sommerfelt

Studieleder ved Høgskolen i Østfold - Annet

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Våt i håret, Vind i håret, Bokorm, Musikk på øret, Brettspill, Synger, Håndverker, Fargerik, Teamarbeider, Forskning, Biologi, Barn, Fargeblyanter

Jobb

Betennelse er noe de fleste har et forhold til. Tross den ligg ugne klangen det har i de flestes ører, er betennelses-prosessen en livsnødvendig og gunstig respons kroppen bruker for å hindre sykdomsframkallende organismer i å skade oss, og også til å reparere skader og få sår til å gro. Betennelsesprosessen er normalt stramt regulert, og blir avsluttet i tide når faren er over. Men, av og til kommer betennelsesprosessen ut av kontroll, enten på grunn av genetikk, livsstil, eller at kroppen begynner å feiltolke egne molekyler som fremmede og farlige. Da kan kronisk betennelse kan oppstå. Kroniske betennelsessykdommer inkluderer hjerte- og karsykdom, leddgikt, psoriasis, allergi, astma, Alzheimer, diabetes type II, og også enkelte typer kreft. I mine tidligere jobber forsket jeg på å forstå hvordan cellene snakker sammen i en slik kronisk betennelse, og hvordan vi kan bremse signaler som fyrer opp under den skadelige betennelsen. Jeg jobbet spesielt med rollen til fett når det gjelder kronisk betennelse. Fett er nemlig ikke bare en energikilde, men er også viktige signalmolekyler cellene i kroppen vår bruker til å kommunisere med hverandre. Fett er viktige når det gjelder å regulere betennelse; noen typer fett øker, mens andre bremser betennelsen. I forskningsgruppa jeg var i jobber vi med å utvikle en ny type medisin, som hemmer dannelsen av fettstoffer som øker betennelsen. Vi håper at vår medisin i framtiden kan brukes til å behandle kroniske betennelsessykdommer og gi mange pasienter et bedre liv. Jeg jobbet mye i laboratoriet der jeg gjør eksperimenter på celler som jeg dyrker i spesielle flasker for å se på hvordan betennelsessignalene går, endringer i genuttrykk, produksjon av de ulike fettstoffene, og en hel del andre ting. Jeg analyserte også prøver fra dyreforsøk, der de framtidige medisinene har blitt testet på dyr med ulike sykdommer. Det vi finner ut, skriver vi vitenskapelige artikler om, og disse utgis i ulike fag-tidsskrift. Jeg syns det er kjempespennende å være med å finne ut nye ting om hvordan sykdommer fungerer, og hvordan vi potensielt kan behandle dem på en bedre måte i framtiden. Noe av det morsomste med å jobbe i forskning er at jeg hele tiden lærte nye ting og flytter grensene for hva vi vet og hvordan vi tror ting henger sammen. Mye av det lærer jeg fra andre, og en del finner jeg ut selv ved å gjøre forsøk og analysere responsene jeg ser! I 2017 byttet jeg helt jobbtype - nå er jeg leder for sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Østfold. Her får jeg god nytte av bakgrunnen min innen helse og forskning, og jeg er med å forme framtidens sykepleiere.

Utdanning

Jeg har alltid vært interessert i biologi, og begynte tidlig å interessere meg for planter og plantemedisin. Jeg husker at jeg skrev om medisinplanter i særemnet på ungdomsskolen, og det er jo ekstra morsomt at jeg nå får jobbe med å forske fram nye medisiner. Det er viktig å forstå naturen rundt oss, spesielt i våre dager når miljøutfordringene står i kø. Det som er gøy med å ta en utdanning innen biologi og realfag er at man lærer mer og mer om hvordan verden, naturen og vi selv fungerer. Etter jeg ble ferdig med mastergraden min og begynte med forskning innen bioteknologi og molekylærbiologi har jeg blitt mer og mer interessert i den maten vi spiser og hva den gjør med oss. Jo mer jeg lærer, dess mer oppmerksom blir jeg over hvor mye det har å si hva vi putter i oss! Hva for eksempel sukker og de ulike typene fett gjør med kroppen og risikoen for å få ulike typer sykdommer. Det å ta en utdannelse gjør at vi kan være kritisk til samfunnet og selv velge det livet jeg helst vil leve, basert på kunnskap og ikke bare hva alle andre gjør.

Om meg

Jeg har to små barn og en mann som fyller det meste av livet utenfor jobben. Jeg er veldig glad i å være på tur, både med venner og familie, gjerne i kombinasjon. Det trenger ikke alltid være så lange turer, men bål, god niste og kakao er viktig! Før jeg fikk barn drev jeg mye med fjellklatring, det kommer kanskje tilbake når tidsskjemaet i hverdagen løser seg opp. Jeg er glad i å lese bøker (som ikke handler om fag), liker å strikke og sy, og så blir det noen TV-serier eller filmer på kveldstid sammen med mannen min også.