Rasmus Bauck

Teknologirådgiver - Gnist Consulting

Liker

Utendørs, Best med ball, Fotballfanatiker, Casual, Sporty, Traktekaffe, Teamarbeider, Barn

Jobb

Jeg jobber som teknologirådgiver i Gnist Consulting, og har tidlligere hatt roller som systemutvikler, teamleder, prosjektleder og rådgiver. Jeg leder IT-prosjekter og initiativer, og gir råd til bedrifter om å hvordan de kan bruke teknologi på riktig måte og hvordan man best kan samarbeide for å skape gode IT-systemer. I tillegg til å hjelpe til med problemløsning på konkrete oppgaver i prosjektene, handler mye av arbeidsdagen også om å få folk til å snakke sammen (fasilitere møter, sikre at avgjørelser blir tatt) og sørge for at vi jobber med de riktige tingene først. Jobben min er variert, både mtp oppgaver og menneskene jeg omgås, og har stor grad av fleksibilitet.

Utdanning

Jeg studerte siv.ing elektronikk ved NTNU, med fordypning innen multimedia signalbehandling. Jeg begynte å jobbe med systemutvikling, litt på siden av valgt utdanning, men hadde uansett god nytte av realfagene jeg hadde på studiene. I tillegg til å trene den generelle evnen til å løse komplekse problemer, dele opp arbeid i mindre oppgaver og jobbe strukturert med dem, har jeg også plutselig fått bruk for mer sære fag og emner i andre sammenhenger. Siv.ing-studiene ved NTNU gir deg uansett et solid fundament for en rekke ulike stillinger, oppgaver og bedrifter. Du opparbeider deg en solid verktøykasse som du kan bruke i mange forskjellige sammenhenger. Jeg har alltid likt realfag godt, og vært god i det, men overgangen fra videregående var stor, i den forstand at man er overlatt til seg selv og må virkelig ta ansvar for egen læring. Jeg gjorde meg noen brutale erfaringer i starten på at skippertaksmetoden ikke fungerte like godt lenger, og ble tvunget til å lære meg sunnere arbeidsmetoder. En god erfaring å ha med seg.

Om meg

Utenom jobb har jeg familie (kone og 3 barn i alderen 2-7 år), og er glad i å være ute på tur og se på/spille fotball. Jeg har blitt inspirert til å forsøke å rekruttere fremtidige realfagsstudenter både gjennom min kone, som er mattelærer på ungdomsskolen, og gjennom diskusjoner med kolleger om hvordan vi kan bidra med noe samfunnsnyttig i tillegg til den vanlige jobben.