Rene Kristensen

Sivilingeniør - Asplan Viak

Liker

Utendørs, Topptur, Musikk på øret, Synger, Casual, Traktekaffe, PC, Pratsom, Geologi

Jobb

Jeg jobber som rådgivende ingeniør i Asplan Viak AS. Jobben går hovedsakelig ut på prosjektering av vann- og avløpsanlegg. Skisse-, for- og detaljprosjektering og annen byggherrerådgivning.

Utdanning

Meget samfunnsnyttig. En arbeidsoppgave som er fremtidsrettet, og som det alltid vil være behov for. Vidt spenn av arbeidsoppgaver og arbeidsgivere. Ikke geografiske begrensninger på hvor man kan jobbe.

Om meg

Jeg er samboer og har en sønn på 2 år. Utenfor arbeidet liker jeg friluftsliv, sykling, sjøen, musikk, sosialt samvær med venner og familie.