Rita Kalleberg

Prosessingeniør (kan ikke bestilles) - Alcoa

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Utdanning

Engasjerende og motiverende lærere og bra undervisningsopplegg på grunnskolen og i videregående skole fanget min interesse for realfag og kjemi, i tillegg til at jeg alltid har likt denne type fag. Derfor valgte jeg bachelor i kjemi- og bioteknologi ved HiST, og gikk videre til NTNU og tok master i kjemisk prosessteknologi. Overgangen fra bachelor til master var stor og krevende, men med rikelig interesse og motivasjon gikk dette veldig bra.

Om meg

Jeg bor i Farsund kommune, der hvor jeg er oppvokst. Jeg flyttet hjem til årsskiftet 2008/2009 for å skrive masteroppgaven på hjemlige trakter, og har bodd her siden. Jeg trives veldig godt sammen med familien og vennene jeg har her. På fritiden liker jeg å sykle, gå turer, padle, se film og lage mat eller bake. Fysisk aktivitet er viktig.