Roger Amdal

Subsea Ingeniør - Equinor

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Jobb

Jeg har jobbet i oljeselskap i 13 år, først fem år i ExxonMobil og nå er jeg inne i mitt åttende år i Statoil. I min nåværende jobb koordinerer jeg subsea operasjoner på Snorre B. Det beste med jobben min er at jeg får jobbe sammen med andre, og får utfordringer av ulik karakter fra tekniske utfordringer, kontraktuelle utfordringer til mellommenneskelige utfordringer som kommunikasjon. Den egenskapen jeg får mest bruk for i jobben min er evnen til å kommunisere godt samt å se sammenhenger og det totale bildet.

Utdanning

Jeg valgte denne utdanningen på grunn av jeg hadde min styrke innenfor realfag, og på grunn av mange og gode jobbmuligheter ved avsluttet utdanning. Utdanningen var krevende, spesielt de første årene inntil en hadde etablert gode arbeidsrutiner. Overgangen fra videregående skole med ukentlige prøver, tentamener samt muntlige fremføringer i skoletimer til kun en gjeldende eksamen per fag var stor, og noe en trenger litt tid å venne seg til.

Om meg

Jeg bor i Smeaheia i Sandnes kommune, og har rukket å få tre barn. Jeg er veldig glad i friluft, og har kjøpt meg hytte på fjellet (Vågsli). På fjellet liker jeg veldig godt å gå på ski, både langrenn og alpint, samt småviltjakt. Når jeg er hjemme i Sandnes bruker jeg mye fritid på sykling, og sykler typiske sykkelritt som Nordsjørittet.