Roger Holten

Stipendiat - Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Utendørs, Langtur, Topptur, Casual, Sporty, Espresso, PC, Teamarbeider, Forskning, Biologi, Barn

Jobb

Tidligere jobb: Miljøvurdering/risikovurdering av plantevernmidler/pesticider som benyttes i landbruk, parker, hager etc. Vurderte altså hvor farlig/giftig slike stoffer er for miljøet. Spørsmål som stilles er: Brytes stoffene ned, dvs forsvinner de etterhvert eller forblir de i miljøet? Er stoffene giftig for andre organismer enn de som de er laget for å drepe? Kan disse stoffene forurense grunnvann og drikkevann? Min vurdering inngår i en helhetsvurdering som igjen legges til grunn når et plantevernmiddel godkjennes eller ikke. Jobben inkluderer en god del reising på møter og kurs/konferanser i utlandet. Jobben inkluderer også samarbeid med forskere i Norge og internasjonalt samt med andre lands myndigheter på samme område. Vurderingene våre skriver vi på engelsk slik at de lett kan distriuberes til utenlandske kolleger. Nåværende stilling: PhD stipendiat i pesticidmodellering. Jobber med hvordan sprøytemidler oppfører seg i miljøet.

Utdanning

Vurderte ingen annen utdanning enn innen biologi/kjemi. Likte ikke matte og valgte biologi/kjemi på videregående. Aldri angret! Fantastisk å lære om hvordan naturen fungerer og om samspillet mellom arter og deres leveområder. Morsomt og interessant å lære om menneskets påvirkning av miljø og natur og miljøgifters effekter i miljøet. Overgangen fra videregående var stor med tanke på at man i større grad var overlatt til seg selv. Man fikk mer ansvar for egen læring. Større frihet, men mer ansvar. En balansegang man etterhvert finner ut av. Selv var jeg en skippertakstudent.

Om meg

Utenom jobben går min tid til familie, hus og trening. Så ofte som mulig drar jeg til fjells. Jeg liker lange fjellturer og toppturer, gjerne alene eller i grupper med guide. Elsker å gå på ski og har gått birken mange ganger. Liker å samarbeide med andre men kan også jobbe bra alene. Liker film og tv-serier.