Roger Stenvoll

Prosjekteder sikker drift - Equinor

Liker

Utendørs, Ekstremsport, Våt i håret, Digital, Uniform, Casual, Sporty, Gourmet, Espresso, PC, Mac

Jobb

Jeg er i dag prosjektleder for implementering av kunstig intelligens ved Hammerfest LNG. Vi har veldig stor tro på at vi kan drifte anlegget sikrere og mer effektivt ved å bruke kunstig intelligens. Min oppgave er da å sørge for at prosjektene blir gjennomført på tid, kost og kvalitet. Dette er en ny jobb, så akkurat nå er det jobber jeg mest med å finne aktuelle prosjekter og modne disse fram til en konkret prosjekt. Både de langsiktige prosjektene som vil være krevende, men også de små enkle som gir rask gevinst. Det mest spennende er at dette er en rivende utvikling og jeg får lov til å jobbe på en slik måte at jeg blir kjent med hele anlegget og alle prosesser. I jobben har jeg bruk for prosjektlederkompetanse, lederkompetanse og ikke minst hjelper det at jeg har en utdanning innen informatikk. Min tid som leder for en mekanisk ingeniøravdeling hjelper meg i å forstå hvordan ulike typer mekanisk utstyr fungerer, og ikke minst tar jeg den erfaringen med meg når vi skal se på hvordan kunstig intelligens kan hjelpe oss å fortelle tidlig at utstyr har behov for vedlikehold.

Utdanning

Jeg har hatt interesse for teknikk siden jeg var liten. Etter ungdomsskolen var jeg lei, og ville gjøre noe annet enn almennfag. Valget falt derfor på yrkesfaglig utdanning på videregående og har fagbrev innen maritim service eleketronikk. Studie var interessant, og jeg klarte å knytte teori og praksis. Lysten på å studere videre økte med mestringen jeg opplevde på skolen. Jeg skjønte at jeg hadde mulighet for å ta høyere utdanning, og fortsatte med teknisk fagskole. Etter gjennomført befalsutdanning og erfaring som telebefal, fikk jeg tilbudt om en ingeniørutdanning. På ingeniørstudiet fikk jeg den teoretiske forklaringen på det jeg hadde lært I praksis på videregående. Dette ga motivasjon til videre studier. Da det var gjort og jeg hadde jobbet litt startet jeg på cand. mag grad innen informatikk og avsluttet med en mastergrad. Valget på informatikk kom fordi jeg beveget meg gradvis fra elektronikk, radioteknologi og telefonsystemter til nettverk og datakommunikasjon.I ettertid har jeg tatt en del ledelsesfag. Det gir meg en bedre ballast i jobben som leder.

Om meg

Familie med tre barn som tar mye av fritiden. Men jeg forsøker å trene. Enten løping, klatring, padling, svømming. I min ungdom spilte jeg trommer. Kanskje noe å ta opp igjen ?