Rune Suhr Berg

HMSK Ingeniør - North Energy

Liker

Treningssenter, Lagidrett, Synger, Håndverker, Teamarbeider, Superhelt

Jobb

Jobben er todelt. En del dreier seg om å sikre at boreprosjekter selskapet er andelshaver i planlegges og gjennomføres på en trygg og forsvarlig innenfor North Energys akseptkriterier for risiko og myndighetenes krav. Den andre delen går på å jobbe med HMS og styringssystem internt i North Energy. Med dette menes lage handlingsplaner for å forbedre arbeidsmiljø og sikkerhet, gjennomføre systematiske målinger og rapportering av miljø og arbeidsmiljøfaktorer, og lage et system som sikrer at vi gjør det vi skal gjøre i riktig rekkefølge og til rett tid.

Utdanning

Kjemi og litt geokjemi ble valgt for å få en bred realfagsbakgrunn for en jobb innen olje og gass. Kjemi var også et fag som jeg likte og hadde gode karakterer i fra videregående skole.

Om meg

Liker systematikk og analytiske arbeidsmetoder. Jobber med rockefestival og spiller i band på fritida.