Siegfried Wenus

Overlege - Vestre Viken HF

Liker

Utendørs, Topptur, Kampsport, Våt i håret, Vind i håret, Digital, Brettspill, Håndverker, Sporty, Te, PC, Mac, Teamarbeider, Best uten boss, Forskning, Biologi, Astronomi, Dans, Barn

Jobb

I min jobb bruker jeg både teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, samtidig er det viktig å kunne prate og lytte til pasienten. Det beste i yrket mitt er å kunne hjelpe andre. Samtidig må man hele tiden holde seg på den nyeste stand i den medisinske utvilingen og man underviser andre. Det er spennende å kunne bruke ny teknologi til å finne ut om sykdommer og å behandle pasienter. Det er også mulig å forske og bidra med ny kunnskap internasjonal.

Utdanning

Jeg studerte først kjemi og ble kjemiingeniør. Jeg likte å studerer kjemi veldig, men hadde lyst å gjøre noe positiv og nyttig i verden, samt at jeg hadde lyst å lære mer om hvordan verden fungerer. Da startet jeg med medisinstudiet etter jeg studerte et år fysikk. Det er uendelig mye å lære. Jeg synes alt var spennende å kunne gjerne studert i mange år til.

Om meg

Jeg liker å komme med ut i naturen i vannet, i en skatepark, ut på snøen, ut i verden. For tiden er jeg opptatt med å starte min egen privat legepraksis, lage internettsider og dra på konferanser i verden om å lære mer og om å fortelle om det jeg kan.