Sigmund Solis Røland

Student -

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Treningssenter, Utendørs, Lagidrett, Sydentur, Håndverker, Sporty, Pyntet, PC, Teamarbeider, Sjefete, Design, Interiør, Arkitektur

Jobb

På linjen Teknologidesign og Ledelse vil man lære hvordan man skal velge riktige produksjonsprosesser, hvordan markedsføre og hvordan bygge en merkevare. Hvordan lede bedrifter generelt, hvordan lede en designprosess og hvordan lede selve produksjonen. Du lærer hvordan å utføre beregninger i prosessen samt å bruke statistikk i arbeidet med kvalitetsledelse. Studiet inneholder også mye innen produktdesign, både innen frihåndstegning og dataassistert design. Jeg liker veldig godt at studiet mitt er varierende både med tanke på fag og arbeidsmåte. Vi jobber mye med gruppearbeid og individuelt arbeid, og samtidig har vi en stor del praktisk rettede oppgaver hvor vi kommer i kontakt med næringslivet og dets utfordringer.

Utdanning

Helt fra start har studiet mitt virket som et spennende studie med mange muligheter for videre utdanning! Jeg har fanget en spesiell interesse for produkt/industrielldesign, og teknologiledelse og syntes da, naturlig nok, at det er det mest interessante med utdanningen min.

Om meg

Jeg er en sosial person som liker å engasjere meg i diverse verv. Jeg trives godt med diverse former for styrketrening, fiske, jakt, og arbeid med design på fritiden.