Simon Utseth Sandvåg

Student - COWI

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Topptur, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Best med ball, Fotballfanatiker, Backpacker, Sydentur, Bokorm, Digital, Quiz, Musikk på øret, Brettspill, Hund, Casual, Sporty, Pyntet, Gourmet, Kaffe Latte, Traktekaffe, Mac, Teamarbeider, Pratsom, Sjefete, Forskning, Geologi, Fargeblyanter, Interiør, Arkitektur

Jobb

Jeg jobber med vann- og avløp i COWI, på Tyholt i Trondheim. Kort forklart går det ut på å få drikkevannet fra drikkevannskilde, gjennom vann renseanlegg og trygt fram til springen, og å få avløpsvannet ut av huset, gjennom avløpsrenseanlegg og ut i sjøen. Det skal være nok vann, godt vann og trygt vann. Der det settes opp en bygning eller bygges en veg, vil mitt fagfelt og mine arbeidsoppgaver være nødvendige. Og tatt i betraktning av standarden på mange av dagens ledninger i bakken er veldig dårlig, er det et stort behov for reparasjoner og rehabiliteringer, noe som medfører at det vil være et stort behov for ingeniører innen vann og avløp i mange, mange år framover. Jobben min foregår for det meste på kontor og foran datamaskinen. På oppdrag fra kommuner, statlige etater som Statsbygg, Sykehusbygg og Forsvarsbygg, og private utbyggere, henter vi inn det vi trenger av nødvendig grunnlag, slik at vi ser hvor eksisterende ledninger, bygninger og veier ligger, og hvordan terrenget går. Så tegner og prosjekterer vi nye ledninger til det nye bygget som skal settes opp, og sørger for at dette lar seg utføre i praksis. I tillegg beskriver vi hvordan dette arbeidet skal utføres i praksis, slik at entreprenøren kan komme på byggeplassen og utføre arbeidet. Selv om jeg utfører mesteparten av arbeidet alene, er jeg i konstant kontakt med mine kollegaer, og benytter hele tiden kompetansen til de som har jobbet lengre enn meg. Det beste med jobben min er at jeg jobber med mange varierte arbeidsoppgaver, og at jeg føler jeg daglig får brukt mye av det jeg kan. I tillegg jobber jeg med et område som jeg synes er svært viktig og relevant for samfunnet. Vi er privilegerte i Norge som har rent drikkevann og et velfungerende avløpssystem, slik at tilnærmet ingen blir syke som følge av dette. Andre steder i verden er vannkvaliteten dårligere, og det eksisterer ikke systemer for hvordan man skal rense og håndtere avløpsvann. Daglig jobber med å fortsette og sørge for at vi har godt drikkevann i Norge, på sikt håper jeg å få utvidet horisonten og å få prøve noe tilsvarende andre steder i verden.

Utdanning

Det at utdanningen kombinerer mange realfag gjør at jeg etter hvert veldig tydelig ser sammenhengen, og hvorfor jeg har lært alt jeg har gjort opp gjennom årene. Matematikk, fysikk og kjemi kan virke veldig teoretisk til tider - og det er det også - men det viser seg å være nyttig jo lengre ut i studiet man kommer. For min utdanning spesielt, som omhandlet vannkraft, synes jeg det er veldig spennende hvordan vann kan omdannes til energi, og hvor ufattelig med krefter som ligger lagret i vannmagasiner. I Norge produseres over 90 % av elektrisiteten vi bruker fra vannkraft, og siden jeg har vært liten har jeg lurt på hvordan. Det lærer jeg om nå, og alt fra hydrologien - hvordan vannet oppfører seg i et nedslagsfelt - via et vannmagasin bak en flott demning, til selve produksjonen av elektrisiteten i en turbin og en generator i kraftverket, er områder jeg synes er veldig inspirerende. Etter at jeg var ferdig med vannkraftutdanningen min tok jeg et halvår ekstra med fag innen vann og avløp, som jeg nå jobber med.

Om meg

Jeg synes det jeg holder på med er morsomt, utfordrende, interessant, og jeg vil la andre få de samme mulighetene som det jeg har fått. Interesse for skole generelt, og realfag spesielt, er veldig viktig om man ønsker å gå videre med det jeg holder på med, og det ønsker jeg å inspirere andre til, slik at man ikke kaster fra seg muligheten før man har prøvd og før man finner ut hva man går til. Realfag og teknologi er spennende, det er ikke forbeholdt én spesiell type "nerdete" mennesker, og det skal være kult å kjøre på med realfag og teknologi! På fritiden holder jeg på med triatlon, og bruker derfor mye tid på svømming, sykling og løping. Arbeidslivet er veldig kjekt, og det er ikke slik at man ikke lenger kan ha det gøy selv om "voksenlivet" har startet. Jeg har masse fritid, finner på mye spennende, reiser hit og dit, og det har jeg ikke tenkt å slutte med selv om jeg har begynt å jobbe.