Sissel B. Eggen

Sivilingeniør/ Cand. Tech. - Rambøll Norge

Jobb

Jeg er rådgiver innen fagområdene avfall, gjenvinning og miljøstyring. Jeg jobber mest med veiledning og utredninger for private og offentlige oppdragsgivere i forskjellige bransjer. Jeg søkte på en stilling som var utlyst. Jeg hadde tidligere jobbet flere år med avfall og forurensningstilsyn, og det var nok viktig for at jeg fikk den jobben jeg har idag. Det beste med jobben min er at jeg kan hjelpe andre til å løse sine problemer gjennom at jeg bidrar med både fag, menneskelige egenskaper og erafringer fra mange år i arbeidsliv og foreningsliv. Jeg får samarbeide med mange forskjellige mennesker og får innpass på mange forskjellige arbeidsplasser.

Utdanning

Jeg likte matamatikk og naturfag. Jeg ønsket å bidra til mer miljøvennlige tekniske løsninger. Jeg ønsket å gå inn på et område som den gangen var ganske mannsdominert. Jeg ønsket et yrke med gode muligheter for å få jobb - også i den regionen der jeg var født og oppvokst. Jeg var eventyrlysten.

Om meg

Jeg er veldig kulturinteressert. Leser mange bøker og er med i en lesesirkel, går på konserter og filmfestival. Jeg er aktiv i fagforeningen min og har over mange år hatt en rekke forskjellige verv der - også på nasjonalt nivå. Jeg gjøre mye hagearbeid og husvedlikehold selv. Og så har jeg en del veldig tradisjonelle kvinneinteresser: Jeg strikker og hekler og lager mat.