Siw Mathisen

Oppmålingsingeniør - Hammerfest kommune

Liker

Utendørs, Langtur, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Hund

Jobb

Jeg jobber som landmåler i Hammerfest kommune. Dette er både er utfordrende og spennende jobb, der oppgavene kan variere fra veldig enkle til svært krevende. En Landmålerens oppgave omfatter blant annet oppmåling av grenser, utforming av eiendommer, forvaltning av eiendomsinformasjon og avklaring av rettighetsspørsmål. Landmåling omfatter også utsetting og innmåling av store konstruksjoner som broer, veier og bygg. I kommunen har jeg ansvar for å måle opp, dele eller endre eiendomsgrenser. Jeg skal kartlegge og beskrive grenser og andre rettigheter som skal stemme med partenes påstander og framlagte dokumentasjoner. Utenom måling og merking i terrenget kreves det en del forarbeid og bearbeidelse av data hvor man jobber med ulike dataprogrammer og der man må ha innsikt i moderne kartteknikker og geografiske informasjonssystem. I min jobb får jeg også delta i den spennende planlegging av den fremtidlige utviklingen av kommune.

Utdanning

Rett etter ungdomskolen gikk jeg 3 år på Hammerfest videregående skole, markedsføring med økonomi, før jeg valgte og flytt herifra. Deretter ble en del år med ulike jobber på ulike plasser før jeg landet i Trollhættan i Sverige. Her viste det seg å være vanskelig å få noen jobb med min begrensete utdanning, så i ”voksen alder” bestemte jeg meg for å begynne å studere. Jeg startet med å undersøke mulighetene som var i Trollhættan. Det viste seg at de hadde flere ulike ingeniør linjer, og landmåleringeniør hørtes mest spennende ut. Jeg hadde for det første aldri hørt om landmåling, og i tillegg virket det som det var en fysisk jobb der man fikk være mye ute å arbeide. Noe som passet meg perfekt. Før jeg i det hele tatt kunne starte en ingeniørutdannelse måtte jeg ha realfagene fysikk og kjemi, som ikke var innefattet i min videregående utdannelse. Dermed ble det ett år på voksenopplæring der jeg leste opp disse fagene, pluss at jeg rustet opp min matematikk. Leste samtidlig historie og svensk for å få en litt mer balanse fra de litt ”tyngre” fagene. Så i en alder på rundt 30, startet jeg på en 3 årlig ingeniørutdannelse. Denne utdannelsen har gitt meg en unik mulighet til å få jobbe med noe som jeg trives med og i tillegg få kunnskap om data og den enorme utviklingen innom digitalisering.

Om meg

Som ferdig utdannet landmåleringeniør i 2005 fikk jeg tilbudt om jobb i ett privat landmålerfirma i Hammerfest, og bestemte meg for å flytte hjem. Her har jeg fått være med på deler av den store utviklingen innom bygg og anleggs virksomhet, som privat og i dag som en kommunal landmåler. Jeg trives å jobbe med andre mennesker samtidlig som jeg får ta egne avgjørelser og utfordringer.