Siw Moxness

Daglig leder - Kystinkubatoren

Liker

Katt, Casual, PC, Barn

Jobb

Jobber for å skape nye arbeidsplasser i nye bedrifter, eller i eksisterende næringsliv. Arbeidet er organisert i prosjekter.

Utdanning

Jeg valgte biokjemiteknikk først, og gikk 3-årig ingeniørhøyskole med denne studieretningen. I ingeniørstudiet fant jeg kjemiteknikk morsomt, og valgte derfor å skifte studieretning når jeg gikk videre på sivilingeniørstudiet.

Om meg

Utenom jobben er jeg politisk engasjert gjennom verv i kommunestyre. Er for øvrig interessert i barnas fritidsaktiviteter; fotball, squash etc.