Ståle Jensen

Miljørådgiver - NOFO (Norsk Oljevernforening For Operatørselskap)

Liker

Utendørs, Våt i håret, Vind i håret, Håndverker, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, Espresso, Teamarbeider, Best uten boss, Forskning, Biologi, Barn

Jobb

Arbeidet mitt handler om å forstå og forklare effekten på miljø, av mulige og "umulige" aktiviteter. Når noen vil bygge noe i havet, kan jeg fortelle dem en del om hva de må vite for å få lov til å gjøre det. Samt gi dem en del forslag om hvilke alternativer som vil gi minst skade på naturen. Jeg har mye kontakt med norske myndigheter, for å alltid vite mest mulig om hva de synes er viktig. Slik kan jeg fortelle de som skal bygge noe (eller ta vekk noe, eller slippe ut noe) om hva myndighetene synes om dette, og hva de bør prioritere for å få gjort det de egentlig ønsker. Noen ganger må jeg bruke tiden til å fortelle f.eks. oljeselskap at de nok ikke kan forvente å få lov til det de håper på. Og noen ganger er det myndighetene våre som trenger litt assistanse til å oppnå det de ønsker. Siste 20 år har jeg arbeidet mest med beredskap mot oljesøl på havet. Dvs gjøre vurderinger av hva vi kan gjøre for å få minst skade, når olje har blitt sluppet ut (ulykker). Da må jeg forstå havet, bølger, strøm , sol og vind. Men også en del om skip og utstyr som kan samle opp olje. Og om hvilke utstyr og holdninger norske myndigheter har. Og en masse om hvordan olje som flyter på havet oppfører seg. Jeg har undervist om oljevern i industrien i mange år. Men også holdt presentasjoner for Natur & Ungdom, Naturvernforbundet og andre interessegrupper. Jeg skriver ganske mye, på norsk og engelsk, og snakker ganske mye i jobben min. Det beste med jobben min er at jeg føler at jeg klarer å kombinere ett ønske om å redusere skade på miljø, med å ha en moderne og stadig bedre industri.

Utdanning

Jeg har alltid vært interessert biologi og i havet. I fisk og alt som lever der, men også om hvorfor og hvordan havet beveger seg (tidevann, Golfstrømmen, bølger). Da jeg startet på studiene trodde jeg at jeg måtte jobbe ute i naturen hele tiden, som biolog. At hele jobben ville være utendørs. Så feil kan man ta; også jeg ble kontorarbeider. For å få lov til å studere biologi måtte jeg først studere kjemi og matematikk, og helst også fysikk. Kjemi fant jeg ut at jeg likte (noe jeg ikke gjorde på skolen), så jeg har mye kjemi i mastergraden min. Biokjemi synes jeg var og er skrekkelig vanskelig, så den eksamenen strøk jeg på med glans. Allikevel gikk det helt greit å bli ferdig uteksaminert. Jeg lurte lenge på om jeg skulle bli kokk, men valgte å ha det som hobby i stedet. Å studere på universitetet er hardt, og gøy, og veldig annerledes. Gøy å bli kjent med andre mennesker fra hele landet, som har samme interesser som deg. Og så er det en stor frihet i å studere på ett sted med mange andre studenter i forhold til tilbud om fritidsaktiviteter, sport, spill, film, politikk m.m. Jeg ser i dag at det var en viktig fase for dannelsen av den jeg er blitt til.

Om meg

Utenom jobb hjelper jeg et lokalt korps der jeg bor. Er en del ute og bruker naturen rundt oss, sammen med ungene. Har egen båt, og drar på tur med den for fisking og familiekos. Bruker kajakk når jeg kan, fordi jeg liker det. Jeg beskriver meg selv som "familiekjær, lojal og en smule «anarkistisk»".