Stein Broch Olsen

Markedsdirektør COWI - COWI

Liker

Utendørs, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Spiller, Katt, Casual, PC, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Barn

Jobb

Jeg er leder for en gruppe mennesker i Norge og resten av verden, som alle jobber med vann og miljø, alt som har å gjøre med klimaendringer og vann, overvann, rehabilitering av bekker og elver, foruenset jord og vann, sedimenter, overvåking av miljøtilstand, luft, med mye mer.

Utdanning

Det er være ingeniør har gitt meg muligheten til å benytte kompetansen innen mange fagområder, videreutvikle meg gjennom arbeidsoppgaver som innvolverer mange mennesker og fagområder, jobbe med konkrete prosjekt som ikke minst gir synlig positive resultater for mange mennesker.

Om meg

Jeg har igjennom flere år etablert nye vann-miljøfagavdelinger i flere rådgivningsselskaper, miljøer som nå bistår nasjonalt og internasjonalt det offentlige og private. Brenner for å få fram betydningen av at alle gjør en innsats, smått til stort!