Stein Harald Hjeltnes

Dagleg leiar - Njøs næringsutvikling AS

Liker

Utendørs, Brettspill, Spiller, Håndverker, Traktekaffe, PC, Ettertenksom

Jobb

Dagleg leiar, økonomi og personal. Forsøksplanlegging, datasamling, utrekning og presentasjon av resultat. Publisering

Utdanning

Intesse for landbruk og biologi, i tillegg til interesse for tal Noko statistikkfag var vriene, det same galdt organisk kjemi og noko plantefysiologi. Meir konkrete fag innan produksjon, skadedyr og plantekjennskap var greiare, men noko pugg var det. Seinare var særleg genetikk og planteforedling særs interessant, der har eg dr. grad

Om meg

Spelar torader