Stein Tore Woll

Prosjektleder - Bravida Norge AS

Liker

Treningssenter, Utendørs, Topptur, Håndverker, Hund, Casual, Laid-back

Jobb

Planlegge nye bygninger eller rehabilitering/endringer på gamle bygninger. Sørge for gjennomføring ved å engasjere entreprenører og følge opp fremdriftsplan, budsjett og HMS i byggeperioden. Når bygget taes i bruk planlegger jeg hvordan bygget skal driftes og vedlikeholdes i hele byggets levetid

Utdanning

Min hverdag er veldig variert og sammensatt. Noe kontorarbeid, noe møter, noen befaringer, noe kontakt med arkitekter,konsulenter og entreprenører. Jeg føler også at jeg bruker den utdannelsen og den kompetansen jeg har i min arbeidshverdag.

Om meg

Jeg er en 4- barns far som bruker mer og mer tid på mine hobbyer etter hvert som ungene flytter ut. Stikkord for mine fritidsinteresser er: torp i Sverige, snöskoter, sykkel, spinning, snekkering, vedlikehold av bygninger.