Stine Hjetland

Interaksjon- og tjenestedesigner - Bekk Consulting AS

Liker

Treningssenter, Utendørs, Lagidrett, Våt i håret, Sydentur, Digital, Quiz, Musikk på øret, Håndverker, Sporty, Traktekaffe, Mac, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Design, Fargeblyanter, Interiør, Arkitektur

Jobb

Jeg jobber som interaksjon- og tjenestedesigner i et konsulentfirma som heter Bekk. Det vil si at jeg leies ut til andre firmaer for sørge for at IT-systemer er brukervennlige og bygges opp riktig for de som skal bruke systemene eller tjenestene deres. Systemene kan være alt fra Nav til Spotify. Jeg intervjuer og observerer folk som bruker systemene jeg jobber med, kartlegger hvordan det bør fungere og jobber tett med utviklere/programmerer for å lage systemer og tjenester på best mulig måte. Typiske arbeidsoppgaver: Intervjue folk som bruker systemet, tegne opp flyt f.eks. hvordan folk kjøper ting på finn.no. Tegner skjermbilder for hånd og på pc, samarbeider med utviklerer og grafiske designere, tester om det vi lager faktisk fungerer for folk.

Utdanning

Jeg er utdannet sivilingeniør innen industriell design fra NTNU. Det er en mindre kjent utdanning, og det samme går for fagfeltet design. Industriell design fokuserer på bruk og tilpasning av tjenester og produkter (også digitale produkter). Kjernen i fagene er å fokusere på de som skal bruke det du lager. I en verden som digitaliseres mer og mer er det helt avgjørende å at flere får kunnskap om hvordan man skal planlegge og lage tjenester og produkter som tar hensyn til de som skal bruke dem. Industriell design er en herlig miks av realfag og designfag.

Om meg

Jeg ønsket en blanding av praktiske og teoretiske fag, og havnet litt tilfeldig inn på Industriell design på NTNU. Det var fagene om hvordan man kan lage noe - f.eks. en app- som motiverte meg mest på skolen. Matte og mekanikk kom litt i tillegg, men jeg ser nå nytten av å kunne tenke logisk og lettere kunne snakke med utviklere om mulige løsninger. Overgangen fra videregående til universitetet var veldig spennende. Det skjer veldig mye sosialt, samtidig som man har mye nytt faglig. Det fine er at alle studentene stiller likt. Det er helt nytt for alle, og man lærer så mye mer enn fag. Du lærer deg å tilegne deg kunnskap på en ny måte, og det er helt utrolig nyttig når du skal videre i arbeidslivet og livet generelt.