Tam Tran

Ingeniør - Annet

Liker

Vind i håret, Friidrett, Digital, HTML, Spiller, Katt, Hund, Te, Fastfood, PC, Mac, Best uten boss, Forskning, Biologi, Sko, Barn

Jobb

Etter min utdanning, har jeg jobbet som ingeniør i R& D prosjekt i hud cancer behandling kliniken, Lundsuniversitetsykehus, Sverige og i Strålingsbiofysikk avdeling, cancer forskning, Radiumhospital, Oslo. Jeg har jobbet som webapplikasjon-utvikler for et media overvåkning selskap (Opoint AS). Jeg har jobbet som streamer seismic utstyr koordinator og teknisk dokumentasjon kontroller i olje-og gasindustrien (Fugro Geoteam AS og British Petroleum). Nå jobber jeg som Ingeniør i teknologi selskap.

Utdanning

Jeg fulførte master og bachelor grad i fysikk fra fysisk institusjon, Lunduniversitet, Sverige. En fysiker arbeider med fenomener og krefter som oppstår mellom materie og objekter både rundt oss i hverdagen og i universet. Fysikk er grunnlag for mange fag, og dermed kan fysikere jobbe innenfor flere områder, som for eksempel medisin og elektronikk. Fysikere kan forske på alt fra fornybar energi til hva som skjer i hjernen vår. Vanlige arbeidsoppgaver for en fysiker: * Lage og teste modeller for å beskrive fysiske fenomener i naturen. * Lage og teste modeller for kompliserte prosesser innen industri og teknologi * Utvikle nye instrumenter og måleteknikker, blant annet for anvendelser innen medisin, miljøovervåking og energiteknologi

Om meg

Jeg liker å lage mat, spiller gitar, går på tur med venner, arrangere aktiviteter i frivillig organisasjon i fritiden.