Terese Habbestad

Konsulent - Lloyds Register Consulting-Energy

Liker

Utendørs, Vind i håret, Backpacker, Sydentur, Bokorm, Brettspill, Katt, Laid-back, Pyntet, Kaffe Latte, Te, Mac, Teamarbeider, Pratsom, Ettertenksom, Forskning, Astronomi, Dans, Mote, Smykker, Sko, Barn, Interiør

Jobb

Jeg jobber med risikoanalyser først og fremst for olje og gass industrien. Jeg har størst fokus på analyser som omhandler miljørisiko, men jeg jobber også med andre analyser. En miljørisikoanalyse tar for seg farene som kan oppstå ved produksjon og/eller transport av olje og gass. En ser på sårbare naturressurser i området (f.eks fugl og fisk) og om det er stor sannsynligher for skadelig forurensning. Andre analyser kan eksempelvis omhandle risikoen for personskade på platform eller ved landanlegg.

Utdanning

Jeg synes det var vannskelig å velge hva jeg ville bli etter videregående og valgte derfor studiet på grunn av at jeg likte realfag og mestret dette godt. Jeg startet på en lektorutdanning der en fikk bachelorgrad i ingeniørfag etter tre år og deretter var det to år med pedagogikk. Etter tre år ombestemte jeg meg i forhold til det å bli lektor og valgte å gå videre på master i miljøteknologi. Jeg hadde da studert tre år med mye realfag (matematikk, fysikk, kjemi) og var klar for å bruke denne kunnskapen til å spesifisere meg inn mot miljø. Jeg valgte også å ta noen ekstra fag innen risikoanalyse og tekninsk rikksrhet for jeg visste at dette var fag som var gode og ha med seg videre.

Om meg

Jeg er en smilende jente som som liker å være sammen med familien min (mann og datter) og venner. Jeg liker godt å være ute i nauren og er veldig glad i de fine strendene langs jæren. En typisk fredagskveld for meg er god mat og noe kjekt på tv.