Tom Christian Holm Adamsen

Radiokjemiker - Helse Bergen HF

Liker

Våt i håret, Vind i håret, Backpacker, Quiz, Musikk på øret, Brettspill, Spiller, Casual, Laid-back, Gourmet, Traktekaffe, Te, Mac, Teamarbeider, Ettertenksom, Best uten boss, Forskning, Astronomi, Design, Barn, Fargeblyanter, Arkitektur

Jobb

Som radiokjemiker ved Senter for nukleærmedisin/PET har jeg ansvar for produksjon av radioaktive legemidler for PET-diagnostikk. Dette innebærer radiomerking av blant annet en sukkerforbindelse som benyttes for å påvise kreft hos pasienter. Siden vi produserer legemidler er det også mye papirarbeid for å forsikre oss om at det vi lager av medisiner til pasientene er trygt og sikkert. I tillegg til produksjon av legemidler jobber jeg også med forskning relatert til nukleærmedisin og egenskapene de nukleære metodene kan benytte, blant annet innen andre fagfelt som olje- og gassutvinning. I tillegg til Helse Bergen har jeg en bistilling ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen som 1.amanuensis II. Der underviser jeg i radiokjemi, radiofarmasøytisk kjemi og veileder studenter. Daglig benytter jeg kunnskapene jeg har innen kjemi, fysikk og biologi for å ta beslutninger og å svare på spørsmål om relevante faglige problemstillinger. Fordelen ved å jobbe innen nukleærmedisin er at vi er en sammensatt gruppe med ulik faglig bakgrunn. Fra høsten 2019 er jeg også prosjektleder for "Bergen PET Tracer Development Centre", et forskningsprosjekt finansiert av Trond Mohn Stiftelse, som er en del av et større forskningsprosjekt innen nukleærmedisin.

Utdanning

Jeg har alltid vært interessert i realfag og naturen rundt meg. På videregående valgte jeg matematikk, fysikk, kjemi og data (eller EDB som det het den gang), og hadde egentlig tenkt til å studere informatikk og kjemi på universitetet. Sommeren før jeg startet å studere på Universitetet i Oslo (UiO) var jeg på sommerskole på Harvard University i USA. Der studerte jeg kjemi, og fikk lære mye nytt om faget. På UiO valgte jeg ganske raskt bort informatikk, og fokuserte heller på matematikk, fysikk og kjemi. Disse fagfeltene støtter opp under hverandre, og matematikken er selve språket til de sistnevnte fagene. Uten en forståelse for matematikk kommer en ikke langt innen verken kjemi eller fysikk. Radiokjemi, eller kjernekjemi, fikk jeg interessen for etter et par år. Det var spesielt de medisinske anvendelsene jeg syntes var spennende. På den tiden var det ikke særlig med PET (positronemisjonstomografi) i Norge, så jeg måtte til utlandet. Det førte meg først til Imperial College i London hvor jeg studerte i ett år som ERASMUS-student. Det er et utvekslingsprogram i regi av EU som gir studenter mulighet til å ta deler av utdanningen sin i utlandet. Etter det ønsket jeg å ta en master og doktorgrad innen PET, og da måtte jeg ihvertfall ut av Norge. Valgene var mange, men jeg endte opp med University of Washington (UW) i Seattle, USA. Før jeg valgte å flytte dit hadde jeg også jobbet litt med radiokjemi, blant annet ved det tyske kreftforskningssenteret (DKFZ) i Heidelberg og ved et nasjonalt forskningslaboratorium (BNL) i New York. Ved University of Washington forsket jeg på visualisering av genterapi og bruk av enzymer fra herpesviruset for å spore celler i kroppen. Jeg var da en del av et multidisiplinært miljø hvor jeg lærte og bidro mye.

Om meg

Utenfor jobb er jeg interessert i god mat, reise, ølbrygging, fotografering og brettspill. De to førstnevnte lar seg meget godt kombinere. Min lille datter tar også mye tid, spesielt når hun leker kokk på kjøkkenet. eller vil pusle med LEGO. Jeg er også for tiden leder i Norsk selskap for nukleærmedisin og molekylær avbildning (NSNM). Har akkurat begynt å male. Kunst er kunst...