Tom Lindstrøm

Professor - Universitetet i Oslo

Liker

Bokorm, Bare tommeltotter, Casual, Forskning, Barn

Jobb

Jeg arbeider med forskning og undervisning, og etter hvert også ganske mye med administrasjon. I tillegg til min egen undervisning er jeg opptatt av å tilrettelegge andres, og har derfor deltatt i mange arbeidsgrupper og komiteer, blant annet læreplangrupper for videregående skole og lærerutdanning. Jeg har vært programrådsleder for Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo og er nå programrådsleder for bachelorprogrammet i "Matematikk og økonomi" i tillegg til å være utdanningsleder ved Matematisk institutt. Jeg har også skrevet lærebøker i matematikk for universiteter og høyskoler.

Utdanning

Jeg begynte å studere matematikk fordi jeg trodde det var det eneste faget som var lett nok til at jeg kunne forstå det. Jeg hadde lest en del matematikk- og fysikkbøker mens jeg gikk i videregående skole, og var ganske sikker på at dette var fag jeg ville trives med. Jeg overveide også å studere fag som filosofi, psykologi og litteratur (med engelsk og russisk som støttefag), men jeg følte meg tryggest på at jeg ville like realfagene. For meg er matematikk først og fremst et redskap til å forstå verden. Selvfølgelig kan ikke matematiske metoder brukes til alt, men jeg er fascinert av hvor mye vi kan beskrive og forklare ved hjelp av matematikk. Jeg liker at faget gir klare svar, og at det er lett å vite når man har forstått noe. Som alle andre matematikere gleder jeg meg over at matematikk er et kreativt fag der man får testet ut sine tanker og ideer i samarbeid med andre.

Om meg

I tillegg til matematikk er jeg opptatt av bøker, og har blant annet en egen bokspalte på nettet, "Onkel Toms hylle", der jeg skriver om bøker som på en eller annen måte har noe med matematikk å gjøre.