Tommy Skårholen

Felthydrolog, snøskred- og flomvarsler - NVE

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Utendørs, Topptur, Våt i håret, Vind i håret

Jobb

Jobben min går i grove trekk ut på å samle data av god kvalitet, om hvor mye vann det til enhver tid er i vassdragene våre. I tillegg jobber jeg med snøskredvarsling og flomvarsling. Det beste med jobben er kombinasjonen av kontorarbeid og arbeid ute i felt. Enkelte fagfelt jeg jobber med har jeg også nytte av på fritiden. Jeg har en spennende og utfordrende arbeidshverdag, hvor jeg får utnyttet og utviklet min kompetanse, også på nye fagområder.

Utdanning

Jeg valgte utdanning ut i fra hva jeg følte var mest spennende og interessant for meg. Å foreta valg på det grunnlaget har jeg hatt utbytte av.

Om meg

Jeg er opprinnelig fra Løten, men har flyttet meg inn til byen og Oslo hvor jeg arbeider. Veien hit har gjennom studietiden gått via Lillehammer og Trondheim. Fritiden bruker jeg til fiske, jakt og friluftsliv når det ikke er snø. Vinterstid trives jeg best i snørike fjellsider med ski. Det som er til overs av fritid går i hovedsak med til trening og sosial omgang.