Tone Frost Bathen

professor - NTNU

Liker

Utendørs, Vind i håret, Bokorm, Digital, Katt, Hund, PC, Teamarbeider, Pratsom, Sjefete, Forskning, Biologi, Barn

Jobb

Jeg ble ansatt som professor i MR teknologi ved NTNU i 2013, etter å ha jobbet som kreftforsker ved instituttet (ISB, NTNU) siden 2006. I løpet av disse årene jobbet jeg med flere prosjekter knyttet til MR og kreft. MR er nok noe de fleste forbinder med avbildning, men MR kan også benyttes til å se på sammensetningen av små molekyler i for eksempel vevsprøver. I tiden som forsker jobbet jeg med med å utvikle MR teknologi for å karakterisere kreft, hvor målet er at dette skal kunne bidra til å finne ut hvordan en spesifikk kreftpasient bør behandles. Jeg leder nå en forskningsgruppe som har MR og kreft som hovedfokus. Frihet til å velge hvilke satsningsoråder forskningsgruppen skal jobbe med er en flott ting med jobben min. Jeg har kontinuerlig mulighet til å lære noe nytt. Tverrfaglig samarbeid med leger i klinikken gjør det mulig å forske innenfor aktuelle områder, knyttet til de utfordringer leger møter i sin hverdag. Reiser og interaksjon med internasjonale samarbeidspartnere er spennende. NTNU har dessuten et internasjonalt arbeidsmiljø med studenter fra hele verden. Samarbeidsevne, utholdenhet - evne til å fullføre, kreativitet, faglig styrke, å være løsningsorientert, overblikk, evne til å se hva andres styrke er - og bruke dette for å sette de rette personer sammen til å jobbe på et prosjekt er egenskaper jeg har bruk for i jobben min.

Utdanning

Min grunnutdanning fra NTNU er en mastergrad i kjemi. I tillegg til biologi var fagene biologi, biokjemi og NMR teknologi det jeg syntes var mest spennende. I min hovedfagsoppgave (masteroppgave) fikk jeg muligheten til å kombinere alle disse fagene ved å gjøre et prosjekt som involverte samarbeid med en lege som jobbet på Kreftavdelingen ved St. Olavs hospital. Dette arbeidet var utrolig spennende, og var det som la grunnlaget for at jeg fortsatte med forskning innenfor dette feltet. Mitt arbeid nå er vel egentlig ikke det man ville kalle en typisk kjemi-jobb, men det sier vel kanskje noe om hvor anvendelig en kjemi-utdanning kan være.

Om meg

Jeg er gift og har 3 barn. Jeg er glad i sjø og båtliv, og elsker å dra på hytta i helgene. Vi har dessuten en hund (en veldig energisk Beagle) som holder oss i aktivitet.