Tonje Knutsen Sørdalen

Ph.D. student - Universitetet i Agder

Inviter

Rollemodellen er i permisjon og kan ikke inviteres.

Liker

Utendørs, Langtur, Våt i håret, Musikk på øret, Traktekaffe, PC, Forskning, Biologi, Fargeblyanter

Jobb

Som doktorgradsstudent i marinbiologi ved UiA har jeg et tett samarbeid med Havforskningsinstituttet og jobber mye med hummerreservatene vi har langs kysten. I prosjektet mitt forsøker jeg å finne ut hvordan praksisen rundt hummerfiske, med minstemål og vern av rognhummere, styrer paringsadferden til hummeren. Vi mangler fortsatt mye kunnskap om hummeren som vil være verdifull i arbeidet med å styrke en historisk lav hummerbestand. Metodene jeg bruker er merking og fangst -gjenfangsdata over hummerfiske i reservatene og utenfor, samt genetikk og foreldreanalyser. Denne kombinasjonen av metoder lar meg finne ut av hvilke hummer som parer seg med hvem i de nevnte områdene. Dette er veldig spennende arbeid som svært få ha gjort før innen marinbiologi på en såpass utbredt art, og forhåpentligvis vil resultatene kunne bidra til en bedre hummerforvaltning i fremtiden.

Utdanning

På videregående var fordypningsfagene mine politikk og samfunn. Grunnen til det var ganske enkelt at jeg fikk litt matteskrekk da jeg begynte på videregående og torde ikke begi meg ut på realfagene, selv om det var det jeg egentlig ville. Først etter at jeg tok en bachelor i statsvitenskap ved NTNU, og gjennomførte verneplikt i luftvernartilleriet, valgte jeg å gjøre en helomvending og ta et oppgjør med matten. Så, etter et forkurs for ingeniører ved HiST bar veien til Ås og UMB hvor jeg tok bachelor og master i biologi. I dag er jeg veldig glad for at jeg tilslutt fulgte magefølelsen min for nå kan jeg si jeg nå jobber i et felt jeg brenner for. Jobben min gir meg tidvis litt frustrasjon men også en bratt lærekurve, nær kontakt med naturen og stolthet over å jobbe i et felt som er viktig for å ta vare på naturen.

Om meg

Jeg har alltid vært nysgjerrig og glad i å lære nye ting, noe som kommer godt med som doktorgradsstudent. At jeg vokste opp i skjærgårdsbyen Kragerø har nok også bidratt sitt til en spesiell interesse for havet.