Tor Søyland Hansen

Sourcing Manager - Elkem

Liker

Utendørs, Topptur, Våt i håret, Håndverker, Casual, Sporty, Pyntet, Te, PC, Teamarbeider, Ettertenksom, Forskning, Geologi, Dans

Jobb

Jeg har hatt mange spennende og interessante stillinger gjennom over 40 år i arbeidslivet; alltid i Elkem. Drev i 11 år i gruvebransjen med malmleting og mineralundersøkelser. Deretter med utvikling av nye produkter og teknologi basert på mineralsk støvavfall og lansering av dette over hele verden. Produksjon av ulike kvaliteter i verden. I dag er det anskaffelse av spesialmineraler til Elkems virksomhet mot oljeboring. Det innebærer alt fra fabrikkbesøk, kvalitetsvurdering, laboratorietester, markedsvurderinger, forhandlinger og koordinere at markedene får rett spesialkvalitet til de ulike prosjektene. En typisk arbeidsdag finnes ikke da det er nye utfordringer dag for dag, enten på kontoret, på reise eller delvis også på fritid. En slik jobb blir ofte 24-7. I løpet av de første årene fikk jeg bruk for mesteparten av det jeg lærte som ung, men tidene og kunnskap har endret seg og jeg har derfor stadig vekk tilegnet meg nye ting. Det beste med jobben er at den er allsidig, ikke rutine, treffer masse nye mennesker og reiser rundt i verden etter behov, er utfordrende på å finne løsning på problemer, For å lykkes må en være arbeidsvillig, ha stayerevne, pågangsmot, informasjonssøkende, nysgjerrig, utadvendt, kontaktskapende, analytisk, nøyaktig, pålitelig, ærlig, punktlig, og ikke minst ha reiselyst. Jeg kan nok karakteriseres som en forretnings entreprenør innen mitt fagfelt. Jeg har også startet et kraftselskap og bidrar med ingeniørgeologiske oppdrag ved utbygging. Jeg er interessert i leting etter malmer og mineraler og har hatt konsulentoppgaver i Amazonas-Andes, Sahara, Zambia og Mongolia for leting etter gull, kobber og smaragder. Er med i Kompetansenettverket på Sørlandet,  og jeg bidrar med forretningsutvikling av prosjekter. Og har diverse styreverv.

Utdanning

Vokste opp på et lite sted og var glad i naturen. Ville derfor bo på et lite sted og valgte derfor geologi med fokus på et gruvesamfunn. Real-artium var den gangen hovedveien i konkurranse. Vurderte også arkitekt og skipsbygging den gang. Vurderte lite andre utdanninger da jeg helst skulle bli ingeniør ute i naturen. All fag var greie å lære seg, men de første studieår var det mye kjedelig teori som matematikk. Etter hvert ble det mer anvendte fag og mye mer interessant. Mye beskrivende fag og eksempler og selvfølgelig med felt-arbeid som geolog og med gruvebesøk. Det overaskende fine med utdannelsen ved NTNU var det sosiale miljøet der med studentersamfunnet i Trondheim.

Om meg

I dag er fritiden mye preget av enkelte konsulent oppdrag og jobbmailer. Mye av fritiden medgår også som reisetid, men på reiser tar en seg også tid til innimellom å få sett noe mer enn hotell og møterom. Har vært i ca. 70 land. Hjemme er det hyttebygging og hus-vedlikehold. Men jeg løper terrengkarusell og drev også med orientering. Om høsten er det elgjakt og vinterstid på ski.