Torbjørn Berg Strømstad

Daglig leder - Meråker Utvikling

Liker

Utendørs, Håndverker, Casual, Sporty, Geologi

Jobb

Skal være en hjelpende hånd for næringslivet lokalt. Behjelpelig med søknader, driver prosjekter, initierer prosjekter. Har mye utadrettet virksomhet, både mot næringsliv, kommunal administrasjon, politikere og fylkeskommunen/ Innovasjon Norge. Lærdommen fra skolen er med i alt en gjør uten at man kan sette fingeren på enkelte fag. Det beste med jobben er at den ikke er ensformig.

Utdanning

Tilfeldigheter blandet med en interesse for skogbruk gjorde at jeg havnet på det som en gang het Norges Landbrukshøgskole. Hadde spesiell interesse for realfagene, og disse ble da også prioritert. Før jeg begynte på studiene tenkte jeg også på videre utdannelse i forsvaret som jeg jeg kom fra.

Om meg

Gift, en datter på 15 år, har hytte på fjellet. Liker å holde meg i bevegelse. Har lett for å engasjere meg i frivillig arbeid lokalt.