Tore Rasmussen

Senior Project Mananger - Kongsberg maritime

Liker

Treningssenter, Utendørs, Lagidrett, Best med ball, Sydentur, Musikk på øret, Håndverker, Hund, Casual, Sporty, Espresso, Teamarbeider, Pratsom, Forskning, Barn

Jobb

Jeg jobber som prosjektleder og rådgiver både internt I Kongsberg og mot eksterne kunder. De interne prosjektene omfatter utarbeidelse av et nytt satsningsområde for Kongsberg, som ønsker å satse på teknologiutvikling innenfor fornybar energy og spesielt vindkraft. Når jeg jobber mot eksterne kunder kan jeg jobbe som rådgiver for bygging av vindkraftanlegg og hvordan disse skal driftes under konsesjonstiden. Jeg kan også jobbe som prosjektleder for spesielle vedlikeholdsprosjekt som krever en spesiell faglig kompetanse og nettverk av underleverandører for tverrfaglige problemstillinger. I tillegg til dette bruker jeg litt av tiden min til å holde foredrag om vindkraft og hvilke muligheter og utfordringer man har innenfor dette fagfeltet. Da arbeidsdagene min er prosjektstyrt vil det variere periodevis hvordan jeg jobber. Jeg legger opp mye av arbeidsdagene selv og har stor frihet til hvor og når jeg skal jobbe, så lenge jeg klarer å gjøre jobben som kreves av meg.

Utdanning

Jeg har bestandig likt realfag og valget om å bli sivilingeniør var enkelt. At det det ble instituttet for marin teknikk var litt tilfeldig, men når jeg først begynte der likte jeg både studiemiljøet og fagene som vi ble tilbudt. Den første a-ha opplevelsen under studiet fikk jeg da jeg ble presentert for maritime logistikk. Å modellere virkeligheten for å skape et oversiktlig helheltsbilde som grunnlag for optimalisering og forbedringer er noe som jeg har brukt I alle jobbene jeg har hatt etter endt utdanning.

Om meg

jeg har de siste årene vært både fotball- og skitrener for jenter I 2003 årskullet. I tillegg har jeg en fuglehund og 3 barn som skal følges opp med skole og fritidsaktiviteter. jeg prøver å holde meg I form og har fått sansen for å se på serier via Netflix. Den serien som jeg kom I gang med litt sent, men som jeg prøver å komme etter med for tiden er Breaking Bad.