Tore Rasmussen

Manager Preparation for Handover and Operation of Wind Farms - Trønderenergi

Liker

Treningssenter, Utendørs, Langtur, Lagidrett, Våt i håret, Vind i håret, Sydentur, Musikk på øret, Brettspill, Håndverker, Hund, Casual, Sporty, Traktekaffe, PC, Teamarbeider, Forskning, Barn

Jobb

Jeg er ansvarlig for et prosjekt der vi forbereder driftsorganisasjonen for overtakelse og driftansvaret for nye og eksisterende vindparker. TrønderEnergi bygger tre nye vindparker på Frøya, Sørmarkfjellet og Stokkfjellet. I tillegg skal vi overta Hundhammerfjellet Vindpark som bygges av NTE og Roan Vindpark som ble idriftsatt i februar 2019. I tillegg er jeg fagansvarlig for turbin der vi skal etablere et fagmiljø for å utvikle kompetanse innenfor vann- og vindkraft. Arbeidsdagene min er veldig variert og arbeidsbelastningen varier gjennom året. Jeg legger opp mye av arbeidsdagene selv og har stor frihet til hvor og når jeg skal jobbe, så lenge jeg klarer å gjøre jobben som kreves av meg.

Utdanning

Jeg har bestandig likt realfag og valget om å bli sivilingeniør var enkelt. At det det ble instituttet for marin teknikk var litt tilfeldig, men når jeg først begynte der likte jeg både studiemiljøet og fagene som vi ble tilbudt. Den første a-ha opplevelsen under studiet fikk jeg da jeg ble presentert for maritime logistikk. Å modellere virkeligheten for å skape et oversiktlig helheltsbilde som grunnlag for optimalisering og forbedringer er noe som jeg har brukt I alle jobbene jeg har hatt etter endt utdanning.

Om meg

Jeg er gift og har 3 barn på 7, 13 og 16 år som er aktive innenfor ulike idretter. Jeg har vært med som trener for de ulike idrettene barna min har deltatt på og er nå med som fotballtrener for G2012. Vi har hytte på Nerskogen som gir et veldig fint utgangspunkt for turer i Trollheimen gjennom hele året.