Torgeir Sørvik

Salgsingeniør - Wärtsilä Norway AS

Jobb

Jeg jobber med å planlegge serviceprosjekter, både kommersielle og tekniske aspekter. Jeg fikk jobben etter å ha søkt på en stillingsannonse.

Utdanning

Kombinasjonen av jobbmuligheter, samt det å jobbe med tekniske spørsmål sett fra et videre perspektiv var en av grunnene til at jeg tok det valget jeg gjorde. Jeg tok utdanning mens jeg jobbet og hadde stort utbytte av synergien. Dersom jeg ikke hadde gjort det samtidig hadde nok utdanningen vært vanskeligere.

Om meg

Musikk, idrett og aller former for teknologi, naturvitenskap og forskning.