Torleiv Maseng

Forskningssjef FFI, Professor II - Universitetet i Oslo

Liker

Utendørs, Vind i håret, Digital, Synger, Casual, Gourmet, Espresso, PC, Ettertenksom, Forskning

Jobb

Veileder doktorander Starte prosjekter Internasjonalt samarbeide

Utdanning

Lage ting som virker og brukes

Om meg

Tror på at det jeg gjør spiller en rolle