Trond Walle

Avdelingsleder - GK Norge AS

Liker

Vind i håret

Jobb

Jobber som avdelingsleder innenfor ventilasjonsfagene, kjøling, automasjon og drift/ energiledelse av eksisterende konstruksjoner. Jobben er alsidig og inneholder administrative oppgaver samt prosjektlederoppgaver i de mer krevende prosjektene.

Utdanning

Jeg jobbet noen år som anleggsarbeider innenfor elektrokjemisk betongrehabilitering og ønsket å ta en høyere utdanning innenfor bygg- og konstruksjonsfagene. Utdannelsen var krevende men interessant og lærerik. I arbeidslivet skjønner man at utdanningen er ment som en verktøykasse, og denne skal være med å gjøre personlig utvikling i arbeidslivet mer interessant.

Om meg

Den aller meste av fritiden benyttes i naturen, enten på sjøen eller på fjellet med telt og fiskestang. Bruker mye tid på fluefiske, imitasjonsfiske etter ørret i stillegående elver med selvbundne fluer. Jeg har drevet med konkurranseseiling hele mitt liv, og den tid som ikke går med til hus, hjem og natur går med til seiling.