Trude Øvstetun

Manufacturing Manager - Benteler Aluminium Systems Norway AS

Liker

Utendørs, Langtur, Lagidrett, Quiz, Musikk på øret, Brettspill, Gourmet, Te, Fargerik, Teamarbeider, Pratsom, Dans, Design, Barn, Interiør

Jobb

Jeg har jobbet med HMS ledelse i 13 år. Dette har vært lokalt som HMS-sjef, samt som Regional HMS-sjef der jeg har hatt overordnet ansvar for HMS i selskaper som ligger i Europa og USA. Jeg har hele tiden jobbet med HMS i industrien, men hovedvekt på automotive industri. I 2013 tok jeg på meg mer produksjonsansvar som Manufacturing Manager. Det er viktig å jobbe for at hver enkelt ansatt tar det ansvaret som trengs for at felleskapet skal lykkes. Det er derfor en god erfaring for meg å ha HMS-ledelse som en solid erfaring i den videre karrieren min, Å være en pådriver, samt kommunisere med alle ledd i en organisasjon. Det er viktig med en god utdannelse i bunnen, og så får man erfaring etter hvert. Den faglige kunneskapen er viktig, men det etter min oppfatning veldig viktige med sosiale og menneskelig kunnskaper. Det er viktig å være trygg på sine egne kunnskaper, men også at man er åpen for innspill fra andre for å sikre at bestemmelser og vedtak blir gjennomført. Det er helt essensielt å være en teamplayer.

Utdanning

Det var helt tilfeldig at jeg studerte helse, natur og miljø. Planen var å studere juss, men da jeg skulle fylle ut søknaden kom jeg over denne studieretningen og ble umiddelbart interessert. Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med forebyggende arbeid på helse og miljø. I dag er det mange flere muligheter på dette fagfeltet. Det er bra! Utdanningen var for mye rettet mot offentlig forvaltning og for lite mot industri. Derfor tok jeg et utvekslingsår i Australia med fag rettet mot industri, samt at jeg tok hovedoppgaven min i industrien. Har man problemer i fagområdene, så får man den hjelpen man trenger for å kunne bestå. Men man må selvfølgelig være motivert for egeninnsatsen.

Om meg

Jeg er først og fremst mor, og jeg legger planene etter det. Deretter er jeg er nok et arbeidsmenneske, og jobben tar nok mye av fritiden min. Dette er et valg jeg har tatt selv, og som jeg trives med. Trening, familie og venner er det som jeg bruker tid på når "jobben" som mor, samboer og arbeidstaker er unnagjort. Jeg er nok et veldig sosialt menneske. Hytta og fjellet med familien gir stor ro i sjelen. Venner helt fra barneskolen og ungdomskolen og venner fra studietiden (innland og utland) er også veldig viktig for meg.