Turid Helen Felli Lunde

Forsker - Helse Bergen HF

Liker

Bokorm, Quiz, Katt, Casual, Te, Mac, Pratsom, Ettertenksom, Sjefete, Forskning, Biologi, Vampyr, Dans, Smykker

Jobb

I løpet av studietiden hadde jeg flere sommerjobber og ekstrajobber ved siden av studiene; ekstravakt på sykehjem, sykehus og på blodbanken, labassistent på cellelab i biotek-firma, forskningsmedarbeider i biofysikk-/nukleærmedisinske grupper i utlandet, osv. Disse gjorde at jeg passet perfekt til en prosjektstilling ved den avdelingen hvor jeg jobber nå. Prosjektet var på oppdrag fra en produsent av blodfilter, og blodbanken (som gjennomførte studien) trengte noen som kunne stå på laben og samtidig være medhjelper i den kliniske delen av studien. Der fikk jeg bruk for min kunnskap om radioaktivitet, hematologi, generelt labarbeid og hvordan jobbe med mennesker. I etterkant har jeg stort sett jobbet på forskningsprosjekter, enten ved Haukeland eller på Universitetet i Bergen. Min nåværende jobb er også på blodbanken, og består i økende grad av papirarbeid - men med labarbeid i grunnen. Papirarbeidet kommer av at all forskning må finansieres (-> søknadspapirer..) og at all forskning må dokumenteres og utføres på en forsvarlig måte (-> søknadspapirer til etisk komitè, bestillinger, protokoller, dokumenter, forskningssamarbeid, osv.). Får bruk for nesten alt jeg har lært både i studier og i ekstrajobbene mine! Det beste med jobben er at jeg føler den er viktig for andre - ikke bare holder jeg på med noe som er spennende og interessant for meg selv, men andre mennesker kan direkte dra nytte av forskningen vår!

Utdanning

På videregående valgte jeg mye realfag og språk, og spesielt kjemilæreren vår i Risør var viktig. Han hadde jobbet med 'gutta på Hydro' og snakket varmt om jenter og realfag. Dette inspirerte til å tenke at man kan klare det aller meste hvis man vil! Tilfeldigheter gjorde at jeg valgte tysk på universitetet og deretter en påbegynt yrkesutdanning (bioingeniør) på høgskole. Etter 1-2 år yrkeserfaring ble det studier på Blindern (Universitetet i Oslo) og endelig fant jeg det som ble 'min' bane: Biokjemi! Det passet også fint at man kunne sette sammen bachelorgraden av interessante og nyttige kjemikurs, samt litt biofysikk, molekylærbiologi og litt matematikk. Da jeg tok kursene som ble min bachelor i realfag, kan de beskrives slik: Noen av dem var vanskeligere enn andre, mens andre var mer arbeidskrevende enn de var vanskelige. Slik er det bare når man velger en utdanning med mye labarbeid! Hvis man lærer seg å erverve ny kunnskap så har man kommet langt, og det er noe man vil ha nytte av resten av livet. I masterutdanningen fikk man i større grad en frihet til å jobbe slik man ønsket selv, men det er jammen meg frihet under ansvar! Selve masteroppgaven innebar mye labarbeid og det var til tider meget frustrerende når andre kunne ta langfri mens vi på cellelaben måtte inn hver mandag, onsdag og fredag bare for å holde cellene i live - enda mer intenst da vi gjorde forsøk. Fordelen er at man har noe å se tilbake på når man i arbeidslivet må inn på lørdager og søndager pga. et prosjekt; det er slik forskerlivet er!

Om meg

Utenfor jobb og studier har jeg alltid likt å danse og ta bilder. I studietiden var jeg relativt aktiv i fagutvalget og den erfaringen har vært god å ha da jeg etterhvert ble aktiv i fagforeningen min, Tekna. Driver litt med geocaching på fritiden og når vi er på tur/ferie. Har lave håndarbeidskrav til meg selv og har en tilsvarende lav produksjon i løpet av et år. ;) Brenner for realfag, og ønsker at flere ser nytten av realister når fremtiden skal forberedes. Er utrustet med tørr humor og et snev av hypokondri, med tendenser til værsyke. Ellers går det bra. ;)