Vegard Bjørnsen Saur

Prosjekt leder - Proneo

Liker

Utendørs, Topptur, Våt i håret, Vind i håret, Håndverker, Casual, Traktekaffe, Mac, Teamarbeider, Pratsom, Barn

Jobb

Jobber med: - Leverandørutvikling innen vindenergi - Nettverksbygging og samspill mellom mennesker og bedrifter - Klyngeutvikling i Windcluster Norway - Rådgiver i Innovasjonsprosesser i nye og eksisterende bedrifter innen fornybar energi og andre. - Prosjektleder og prosessleder i utviklingsprosjekter i nye og eksisterende bedrifter

Utdanning

Jeg valgte min utdanning i utgangspunktet pga av min friluftsinteresse, men vinklet i løpet av studietiden mer over på økonomi.

Om meg

Trebarnsfar, og følger barna på aktiviteter innen fotball, håndball og speidern. Jeg er friluftsinteressert og jakter både småvilt og storvilt. Driver korngård sammen med kona.