Rekordmange elever får besøk av en rollemodell våren 2016

Rollemodell.no lanserte 1. mars en kampanje for å øke skolenes kjennskap til vår rollemodell-ordning. Vi oppfordret lærere og skolerådgivere til å invitere en realfaglig rollemodell på skolebesøk, og derved bli med i trekningen av 3 stk. 3D-printere.

Det er tydelig at både rollemodeller og 3D-printere gir svært positive assosiasjoner i skolekorridorene, for rollemodell.no satte i løpet av mars måned rekord i antall invitasjoner – hele 121 rollemodeller fikk en hyggelig invitasjon i mailboksen sin denne måneden. Våren 2016 blir dermed travel for våre dyktige og frivillige realfags-rollemodeller, noe vi selvsagt gleder oss stort over!

Første skole som vant en 3D-printer, var Sten-Tærud skole i Akershus. Lærer Siri Pettersen ble svært glad for både rollemodellbesøk og 3D-printer: «Vi på Sten-Tærud skole har i lang tid satset på realfag og realfagskompetanse. I tråd med dette, var det naturlig å invitere en rollemodell for å motivere ytterligere for realfag. Vi har allerede fått positiv respons, noe vi gleder oss over».

Akershus

I midten av mars trakk vi vinnerskole nr. 2, og denne gangen var det Nord-Trøndelag og lærer Oddvar Johansen ved Stokkan ungdomsskole som kunne smile bredt: «Vi gleder oss stort over gevinsten og gleder oss til å teste den. I tillegg ser vi fram til en spennende økt med rollemodellen som besøker oss etter påske».

Stjørdal

31. mars trakk vi den tredje og siste 3D-printeren. Denne ble vunnet av Trude Walle ved Bekkevoll ungdomsskole i Møre og Romsdal: «Vi gleder oss til å utforske og lære mer om 3D-printing i naturfag og valgfaget teknologi i praksis. I tillegg ser vi fram til besøk av en av deres rollemodeller denne våren», sier lærer Trude Walle. Trude har også tidligere benyttet rollemodeller i sine klasser, og er svært fornøyd med ordningen.

Molde2