Sopra Steria

 

Sopra Steria ble i 2019 for tredje år på rad, kåret til Norges beste arbeidsplass for store bedrifter i kåringen “Great Place to Work». Vi har siden 2008 vært rangert som én av Norges ti beste arbeidsplasser på denne kåringen. Som kunnskapsbedrift er Sopra Steria helt avhengig av å være en arbeidsplass som tiltrekker seg de flinkeste menneskene, holder på dem og utvikler dem videre i karrieren deres. Dette betyr også mye for våre kunder, ettersom kompetente og fornøyde medarbeidere gjør en enda bedre jobb i sin arbeidshverdag.

Norge trenger flere teknologer for å realisere mulighetene som ligger i digitalisering. Derfor må flere unge velge relevante studieretninger som gir mulighet for å studere teknologi.  Dette er også viktig for  Sopra Steria for at vi skal kunne tilfredsstille behovene til våre kunder.

Gjennom rollemodell.no kan vi bidra til å motivere unge til å velge studieretninger som gir mulighet for en jobb innen teknologi. Våre egne medarbeidere er de beste ambassadørene i møte med barn og unge som skal velge retning i livet. Våre folk kan levende fortelle fra sin egen arbeidshverdag om mulighetene som finnes dersom de unge velger realfag.

Lenke til vår hjemmeside: https://www.soprasteria.no/

Video om oss:

Hololens bygning