Webinarer

Skoleåret 2020/2021 arrangerer vi webinarer med rollemodeller, tilpasset ulike elevgrupper. Elever over hele landet kan delta.

I løpet av 45 minutter får elever fra 8.trinn til 3.klasse i vgs møte to rollemodeller som deler sine erfaringer om det å velge realfag og hvordan realfagene brukes i arbeidslivet, slik at elevene får bedre kunnskap om den praktiske anvendelsen av realfag som bidrar til å løse utfordringer i samfunnet, enten det gjelder energi, klima, helse eller IKT-sikkerhet, – eller noe annet. Vi kommer nærmere tilbake til temaene for de ulike webinarene, og seinest i uke 33 vil det foreligge en skissert oversikt over datoer, målgrupper og temaer for skoleåret.

Første webinar: 02.september kl 10.00.
Målgruppe: 1.klasse på videregående (studiespesialisering)
Tema: valg av T/P-matematikk.

Webinaret vil hjelpe elevene med å se verdien av å velge T-matte og rollemodellene vil snakke om sitt valg av matematikk i videregående og hvordan dette har vært retningsgivende for deres valg av utdanning og jobb.

Påmelding skjer via lenke som legges på denne siden (forbehold om kapasitet i teknisk løsning), og vil foregå på Zoom.
Lærer melder på klassevis, og mottar lenke til møterom i e-post.

Mer informasjon kommer!