Webinarer

Skoleåret 2020/2021 kan elever i hele landet møte rollemodeller på webinar

I løpet av 45 minutter får elever fra 8.trinn til 3.klasse i vgs møte to rollemodeller som deler sine erfaringer om det å velge realfag og hvordan realfagene brukes i arbeidslivet, slik at elevene får bedre kunnskap om den praktiske anvendelsen av realfag som bidrar til å løse utfordringer i samfunnet, enten det gjelder energi, klima, helse eller IKT-sikkerhet, – eller noe annet. Vi kommer nærmere tilbake til temaene for de ulike webinarene, og det kommer en skissert oversikt over datoer, målgrupper og temaer for skoleåret.